EKOS PLUS s.r.o.

Spracovatel správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie

OPÝTAJTE sa na všetko, co vás zaujíma o projekte Spalovna Smolenice.

otazky@spalovnasmolenice.sk

Spolocnost EKOS PLUS si vyhradzuje právo odpovedat len na relevantné otázky (týkajúce sa projektu spalovne).

Dokumentácia k projektu